KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kristína Hudecová      0940 706 208
Sídlo podnikania: Vážska 264/10, Trenčianska Teplá 914 01
IČO: 47758481 Vedený v registri: Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-36088
 
Martina Hudecová      0904 590 709
Sídlo podnikania: Cukrovarská 316/14, Trenčianska Teplá 914 01
IČO: 46995676  Vedený v registri : Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-33975