PRE PÁNOV

Milí páni,
 
pripravujeme pra Vás exkluzívne priestory, prvý pánsky kozmetický salón !
 
Dúfame, že od apríla 2020 sa už budete môcť objednať do nových priestorov.
Zatiaľ Vás rady uvidíme aj v spoločnom salóne, kde sa môžete objednávať na všetky ošetrenia pleti.
 
Pripravujeme Vám aj novú webovú stránku, venovanú čisto mužom.